.


กสบ.ศบบ. ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลของหน่วย ตามตารางการฝึกกิจกรรมพร้อมเพรียงรักษาวินัย ประจำเดือน ส.ค.๖๐ เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๐


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player