กองสนามบิน ศูนย์การบินทหารบก

1. ประสานงาน และดำเนินการควบคุมการจราจรทางอากาศ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การบริการข่าวสภาพอากาศ บริการข่าวสาร     การบิน ควบคุมแผนการบิน  ตรวจสภาพ และดูแลสนามบิน พร้อมอุปกรณ์ประจำสนามบินและบริการภาคพื้นดินแก่อากาศยานที่ เข้า - ออก สนามบิน
2. บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่