พ.อ.เฉลิมพล กรงกรด หก.กสบ.ศบบ. และ กำลังพล กสบ.ศบบ. ร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนา กสบ.ศบบ. เมื่อ ๒ พ.ค.๖๐ ณ วัดบ่อแก้ว

กสบ.ศบบ. ได้จัดกำลังพลอบรมการช่วยเหลือนักบินและผู้โดยสาร MI.17
ณ กบท.ศบบ. เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙

หก.กสบ.ศบบ. ได้เยี่ยมเยียนบ้านพักข้าราชการและครอบครัวของหน่วย เมื่อ ๖ ต.ค.๕๙

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่หัวหน้ากองสนามบิน ศูนย์การบินทหารบก ระหว่าง พ.อ.คณิศร เถระพัฒน์ กับ พ.อ.อวิรุทธ์ สวดประโคน ณ บก.กสบ.ศบบ. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๙

พ.อ.คณิศร เถระพัฒน์ หก.กสบ.ศบบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ กสบ.ศบบ. เมื่อ ๒ ก.พ.๕๙

นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม มอบน้ำยาตรวจสารเสพติด และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ กองสนามบิน ศูนย์การบินทหารบก เพื่อใช้ในการสุ่มตรวจกำลังพล ทหารกองประจำการที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าข่ายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสุ่มตรวจทหารกองประจำการ หลังจากกลับจากการลาไปเยี่ยมญาติ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม เมื่อ ๒ พ.ย.๕๘